• Hu Zaj Nkauj 25 Thiab Thov Vajtswv

 • Thawj Ob Peb Lo Lus (3 feeb rov hauv)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

 • Yexus Hlub Tibneeg Heev”: (10 feeb)

  • Mth. 8:1-3​—Yexus hlub tshua ib tug mob lig mob ruas kawg li (“he touched him,” “I want to” study notes on Mt 8:3, nwtsty)

  • Mth. 9:9-13​—Yexus hlub cov uas luag saib tsis taus (“dining,” “tax collectors” study notes on Mt 9:10, nwtsty)

  • Mth. 9:35-38​—Txawm Yexus sab heev los, vim nws hlub tibneeg, nws thiaj tshaj tawm txoj xov zoo thiab thov kom Vajtswv txib tub zog mus hlais tej qoob (“felt pity” study note on Mt 9:36, nwtsty)

 • Tshawb Nrhiav Tej Lus Nyiaj Lus Kub: (8 feeb)

  • Mth. 8:8-10​—Tej uas Yexus nrog tus thawj tub rog tham txog pab tau peb li cas? (w02-E 8/15 13 ¶16)

  • Mth. 9:16, 17​—Yexus 2 zaj lus piv txwv no lub ntsiab yog li cas? (jy-E 70 ¶6)

  • Cov nqe Vajlugkub lub lim tiam no qhia li cas rau koj txog Yehauvas?

  • Koj nrhiav tau tej lus nyiaj lus kub twg ntxiv hauv cov nqe Vajlugkub rau lub lim tiam no?

 • Nyeem Cov Nqe Vajlugkub: (4 feeb rov hauv) Mth. 8:​1-17

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

 • Rov Mus Xyuas Zaum 2: (3 feeb rov hauv) Siv cov qauv lus ntawm sab 1. Caw tus tswv tsev tuaj tej kev sib txoos.

 • Rov Mus Xyuas Zaum 3: (3 feeb rov hauv) Xaiv ib nqes Vajlugkub los nyeem thiab muab ib phau ntawv uas peb siv kawm Vajlugkub rau nws.

 • Kawm Vajlugkub: (6 feeb rov hauv) bh 49-50 ¶18-19

LUB NEEJ KHIXATIA

 • Hu Zaj Nkauj 19

 • ‘Cia Li Paub Tseeb Tias Vajtswv Tsa Yexus Ua Tus Tswv Thiab Khetos’​—Ntu 1, Saib Ib Vuag: (15 feeb) Lus qhuab qhia thiab lus teb. Tom qab nyeem Mathai 9:18-25 thiab saib daim yeeb yaj kiab ib vuag tag, nug sawvdaws li no:

  • Yexus tau ua li cas thiaj qhia tias nws mob siab tus pojniam uas muaj mob thiab Yaila heev?

  • Qhov uas Yexus ua ntawd qhia li cas rau koj txog tej lus faj lem txog yav tom hauv ntej thaum lub Nceeg Vaj los kav lawd?

  • Peb xyaum tau Yexus txojkev hlub rau tibneeg li cas?

 • Lub Koom Txoos Kev Kawm Vajlugkub: (30 feeb) lv tshooj 15 ¶1-9

 • Xaus Lus: Tau kawm dabtsi hmo no? Yuav kawm dabtsi lwm zaus? (3 feeb)

 • Hu Zaj Nkauj 4 Thiab Thov Vajtswv