Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2018

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | MATHAI 1-3

Lub Nceeg Vaj Los Ze Lawm

Lub Nceeg Vaj Los Ze Lawm

3:4

  • Yauhas cev khaub ncaws qhia tias nws ua lub neej yoojyim nws thiaj siv tau tag nrho nws lub neej los ua Vajtswv tes haujlwm

  • Tej uas Yauhas muab tso tseg yeej piv tsis tau qhov uas nws tau los ua tus tho kev rau Yexus mus

Ua neej yoojyim muaj sijhawm ua Vajtswv tes haujlwm dua, thaum kawg yuav txaus siab heev. Peb hloov tau peb lub neej kom yoojyim yog . . .

  • peb paub tej uas peb cheem tsum

  • peb tsis txhob lam tau lam lob nuj lob nqe

  • peb ua zoo xam seb 1 lub hlis twg tej nuj nqes siv tas npaum cas

  • peb muab tej uas tsis siv pov tseg

  • peb muab tej nuj nqes peb lob them kom tas

  • peb tsis txhob ua haujlwm ntau tshaj tsim nyog ua

Yauhas tej zaub mov yog kooj txig thiab zib ntab

Ua lub neej yoojyim yuav pab kuv ncav cuag lub hom phiaj twg?