Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Nco Ntsoov Thov Vajtswv Pab Cov Khixatia Raug Tsim Txom

Nco Ntsoov Thov Vajtswv Pab Cov Khixatia Raug Tsim Txom

Phau Vajlugkub qhia tias Xatas yuav tawm tsam kom peb tso tes haujlwm qhia Vajlugkub tseg. (Yh. 15:20; QTsh. 12:17) Peb cov kwvtij Khixatia nyob rau lwm lub tebchaws raug kev tawm tsam heev. Peb yuav pab lawv li cas? Peb yuav tsum nco ntsoov thov Vajtswv pab lawv. “Tus ncaj ncees tej lus thov muaj hwjchim ua tau tiav.”Yknp. 5:16.

Peb yuav thov li cas xwb? Thov kom Yehauvas pab cov kwvtij nkauj muam ua siab loj siab tuab tsis txhob ntshai li. (Yxy. 41:10-13) Peb kuj thov kom nom tswv tso cai rau peb mus tshaj tawm xwv “peb thiaj tau ua neej nyob siab tus yees thiab kaj siab lug.”1Tmt. 2:1, 2.

Nyob thawj 100 xyoo, thaum Povlauj thiab Petus nkawd raug kaw, cov Khixatia yeej thov Vajtswv tsi ntsees pab nkawd. (Ttx. 12:5; Loos 15:30, 31) Txawm peb tsis paub cov uas raug kaw txhua tus lub npe los, peb puas paub lawv nyob lub koom txoos twg, lub tebchaws twg thiab sab ntuj twg? Zoo rau peb nco ntsoov thov Vajtswv pab lawv.

Sau seb koj xav thov Vajtswv pab cov Khixatia raug kaw hauv cov tebchaws twg.