Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAXAYA 34-37

Hexekhiya Txojkev Ntseeg Tsis Tas Dawb Tas Do

Hexekhiya Txojkev Ntseeg Tsis Tas Dawb Tas Do

Axilia tus vajntxwv Xenakhawli txib Lasakhe mus hais kom Yeluxalees cia li nyoo kiag nws. Cov Axilia thuam luag cov Yudai thiab hem kom lawv zwm hlo rau Axilia tus vajntxwv.

  • Yuav Tsis Muaj Leejtwg Pab Nej. Iyi pab tsis tau nej.​—Yxy. 36:6

  • Txhob cia cia siab. Yehauvas yuav tsis pab nej vim Nws tsis txaus siab rau nej lawm.​—Yxy. 36:7, 10

  • Nej yuav ntaus tsis yeej. Nej yeej yuav swb pab tub rog Axilia xwb xwb li.​—Yxy. 36:8, 9

  • Lus dag ntxias. Yog nej zwm rau tebchaws Axilia nej yuav tau zoo ua neej.​—Yxy. 36:16, 17

Hexekhiya tso siab plhuav rau Yehauvas

37:1, 2, 14-20, 36

  • Nws ua npaum li nws ua tau los tiv thaiv lub nroog

  • Nws thov Yehauvas cawm lawv dim thiab txhawb cov tibneeg kom lawv thov Yehauvas ib yam nkaus

  • Yehauvas foom koob hmoov rau Hexekhiya, ib hmo xwb Nws xa ib tug tubtxib saum ntuj los tua cov Axilia 185,000 leej tub rog tuag tas