Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

Siv Phau Xov Zoo Los Kawm Vajlugkub Nrog Lwm Tus

Siv Phau Xov Zoo Los Kawm Vajlugkub Nrog Lwm Tus
  1. Nyeem lo lus nug uas sau dub dub rau tus tswv tsev mloog.

  2. Nyeem nqe uas nyob hauv qab lo lus nug dub dub.

  3. Nyeem nqe Vajlugkub uas sau qaij thiab nug tus tswv tsev seb phau Vajlugkub teb tau lo lus nug dub dub li cas.

  4. Yog tseem tshuav lwm nqe ntxiv ces rov ua raws li tau hais tas los hauv 2 thiab 3 saum no. Yog muaj ib zaj yeeb yaj kiab hauv jw.org uas mus raws li lub ntsiab neb tham txog ces muab tso rau tus tswv tsev saib.

  5. Thaum kawg, kom tus tswv tsev teb lo lus nug uas sau dub dub seb nws puas teb tau.