Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2016

Lub 2 Hlis Tim 8-14

NEHEMI 5-8

Lub 2 Hlis Tim 8-14
 • Hu Zaj Nkauj 42 Thiab Thov Vajtswv

 • Thawj Ob Peb Lo Lus (3 feeb rov hauv)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

 • Nehemi Yog Ib Tug Saib Xyuas Uas Zoo Heev”: (10 feeb)

  • Nhm. 5:1-7—Nehemi mloog cov pejxeem hais es pab lawv (w06-E 2/1 9 ¶2)

  • Nhm. 5:14-19—Nehemi yog ib tug neeg txo hwjchim, siab dawb siab zoo, thiab txawj xav (w06-E 2/1 10 ¶4)

  • Nhm. 8:8-12—Nehemi muaj feem qhia Vajtswv Txoj Kevcai rau cov pejxeem (w06-E 2/1 11 ¶4)

 • Tshawb Nrhiav Tej Lus Nyiaj Lus Kub: (8 feeb)

  • Nhm. 6:5—Vim li cas Xanpala thiaj xa “ib tsab ntawv qheb lug” mus rau Nehemi? (w06-E 2/1 9 ¶3)

  • Nhm. 6:10-13—Vim li cas Nehemi ho tsis kam ua li Semaya hais? (w07-E 7/1 30 ¶15)

  • Cov nqe Vajlugkub rau lub lim tiam no qhia kuv li cas txog Yehauvas?

  • Kuv yuav muab cov nqe Vajlugkub no los pab lwm tus li cas?

 • Nyeem Cov Nqe Vajlugkub: Nhm. 6:14–7:7a (4 feeb rov hauv)

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

 • Thawj Zaug Ntsib: (2 feeb rov hauv) Siv daim ntawv tseb Koj Xav Li Cas Txog Phau Vajlugkub? los ua yeeb yam seb yuav tseb li cas. Thiab ua qauv qhia seb yuav hais li cas es tus tswv tsev thiaj tos peb rov mus xyuas nws.

 • Rov Mus Xyuas: (4 feeb rov hauv) Ua yeeb yam rov mus xyuas ib tug uas nyiam thiab zoo siab txais daim ntawv tseb Koj Xav Li Cas Txog Phau Vajlugkub? Qhia tus tswv tsev seb lwm zaus yuav tham txog dabtsi.

 • Kawm Vajlugkub: (6 feeb rov hauv) Ua yeeb yam kawm Vajlugkub nrog lwm tus. (bh 31-32 ¶4-5)

LUB NEEJ KHIXATIA

 • Hu Zaj Nkauj 31

 • Cov Kwvtij, Nej Puas Yeem Tuav “Tes Haujlwm Zoo”?: (15 feeb) Ib tug txwj laus siv daim Tes Num, lub 7 Hlis xyoo 2013, sab 3-4 los ua ib zaj lus qhuab qhia. Tso zaj yeeb yaj kiab Cov Kwvtij, Nej Puas Yeem Tuav “Tes Haujlwm Zoo”? uas tau tshwm hauv JW Broadcasting lub 12 Hlis 2015 rau sawvdaws saib. Pab cov kwvtij pom tias ua tes haujlwm zoo tsis yog ua kom tau meej mom tiamsis ua los pab lub koom txoos xwb. Qhia seb lawv yuav tau ua li cas thiaj tau ua tes haujlwm zoo. Txhawb kom cov kwvtij kub siab xwv lawv thiaj tau ua tub leg num lossis txwj laus.

 • Lub Koom Txoos Kev Kawm Vajlugkub: bh 227-228 (30 feeb)

 • Xaus Lus: Tau kawm dabtsi hmo no? Yuav kawm dabtsi lwm zaus? (3 feeb)

 • Hu Zaj Nkauj 43 Thiab Thov Vajtswv