Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | EXATHAW 1-5

Exathaw Sawv Tiv Thaiv Vajtswv Cov Tibneeg

Exathaw Sawv Tiv Thaiv Vajtswv Cov Tibneeg

Exathaw muaj kev ntseeg thiab ua siab tawv sawv tiv thaiv Vajtswv cov tibneeg

  • Yog lam nkag mus cuag vajntxwv uas tsis yog vajntxwv hu kom mus ces kuj yuav raug tua. Vajntxwv twb tsis tau hu Exathaw mus cuag nws tau 30 hnub lawm

  • Vajntxwv Ahaxu-ela, uas kuj yog Xawxi I, yog ib tug neeg ua nruj ua tsiv. Muaj ib zaug, Vajntxwv Ahaxu-ela kom muab ib tug txivneej phua ua ob sab los ceeb toom kom sawvdaws ntshai. Thaum poj vaj Vasati tsis kam mloog vajntxwv lus, ua rau vajntxwv npau taws heev nws thiaj muab Vasati tshem kiag tsis pub ua poj vaj lawm

  • Exathaw yuav tau qhia rau vajntxwv tias nws yog neeg Yudai thiab qhia tias tus nom uas vajntxwv tso siab rau tau dag nws