Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2016

Lub 2 Hlis Tim 29–Lub 3 Hlis Tim 6

EXATHAW 1-5

Lub 2 Hlis Tim 29–Lub 3 Hlis Tim 6
 • Hu Zaj Nkauj 3 Thiab Thov Vajtswv

 • Thawj Ob Peb Lo Lus (3 feeb rov hauv)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

 • Exathaw Sawv Tiv Thaiv Vajtswv Cov Tibneeg”: (10 feeb)

  • [Tso zaj yeeb yaj kiab Phau Exathaw Zoo Li Cas? rau sawvdaws saib.]

  • Exth. 3:5-9—Hamas nrhiav kev los rhuav tshem Vajtswv cov tibneeg (ia-E 131 ¶18-19)

  • Exth. 4:11–5:2—Exathaw txojkev ntseeg loj tshaj qhov uas ntshai tuag (ia-E 125 ¶2; 134 ¶24-26)

 • Tshawb Nrhiav Tej Lus Nyiaj Lus Kub: (8 feeb)

  • Exth. 2:15—Exathaw txo hwjchim thiab tswj nws tus kheej li cas? (w06-E 3/1 9 ¶7)

  • Exth. 3:2-4—Ua li cas Maudekhai thiaj tsis kam txhos caug hawm Hamas? (ia-E 131 ¶18)

  • Cov nqe Vajlugkub rau lub lim tiam no qhia kuv li cas txog Yehauvas?

  • Kuv yuav muab cov nqe Vajlugkub no los pab lwm tus li cas?

 • Nyeem Cov Nqe Vajlugkub: Exth. 1:1-15 (4 feeb rov hauv)

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

 • Thawj Zaug Ntsib: (2 feeb rov hauv) Tseb phau Mloog Vajtswv Lus. Thiab ua qauv qhia seb yuav hais li cas es tus tswv tsev thiaj tos peb rov mus xyuas nws.

 • Rov Mus Xyuas: (4 feeb rov hauv) Ua yeeb yam rov mus xyuas ib tug uas tau txais phau Mloog Vajtswv Lus, thiab tham sab 2-3. Qhia tus tswv tsev seb lwm zaus yuav tham txog dabtsi.

 • Kawm Vajlugkub: (6 feeb rov hauv) Siv phau Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis sab 4-5 los ua yeeb yam kawm Vajlugkub nrog ib tug tswv tsev uas tau txais phau Mloog Vajtswv Lus lawd. (km 7/12 sab 3 ¶4)

LUB NEEJ KHIXATIA

 • Hu Zaj Nkauj 37

 • Tej uas lub koom txoos cheem tsum: (10 feeb)

 • Txojkev Sib Txoos Tshiab Thiab Phau Kawm No Pab Tau Koj Li Cas?: (5 feeb) Lus qhuab qhia thiab lus teb. Kom sawvdaws teb seb txojkev sib txoos tshiab no pab tau lawv li cas. Txhawb kom sawvdaws npaj zoo zoo rau txojkev sib txoos no xwv thiaj pab tau lawv.

 • Lub Koom Txoos Kev Kawm Vajlugkub: bh 231-234 (30 feeb)

 • Xaus Lus: Tau kawm dabtsi hmo no? Yuav kawm dabtsi lwm zaus? (3 feeb)

 • Hu Zaj Nkauj 149 Thiab Thov Vajtswv