Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Lub Neej Zoo Tshaj Plaws

Lub Neej Zoo Tshaj Plaws

Nyob hauv Yehauvas lub koom haum, muaj ntau yam rau cov hluas ua. Saib daim yeeb yaj kiab Lub Neej Zoo Tshaj Plaws seb Cameron tau siv nws lub neej li cas thaum nws tseem hluas. Tom qab ntawd, teb cov lus nug hauv qab no. (Mus rau jw.org ces mus rau lub ntsiab BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS.)

  • Txij thaum Cameron yau los, dabtsi muaj nqes tshaj rau nws xwb?

  • Nws twb txiav txim siab mus ua Vajtswv tes haujlwm puv ntoob thaum twg lawm thiab yog vim li cas?

  • Nws tau npaj li cas xwv nws thiaj mus pab tau lwm lub tebchaws uas cheem tsum kev pab?

  • Thaum Cameron mus ua Vajtswv tes haujlwm txawv tebchaws, puas yoojyim rau nws?

  • Vim li cas ho zoo rau peb mus ua Vajtswv tes haujlwm hauv tej lub zos uas peb tsis tau mus dua?

  • Cameron tau txais tej koob hmoov twg?

  • Vim li cas lub neej ua Yehauvas tes haujlwm ho yog lub neej zoo tshaj plaws?

  • Yehauvas lub koom haum muaj lwm yam twg rau cov hluas ua?