Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2016

Lub 2 Hlis Tim 1-7

NEHEMI 1-4

Lub 2 Hlis Tim 1-7
 • Hu Zaj Nkauj 13 Thiab Thov Vajtswv

 • Thawj Ob Peb Lo Lus (3 feeb rov hauv)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

 • Nehemi Nyiam Kev Pe Hawm Tseeb”: (10 feeb)

  • [Tso zaj yeeb yaj kiab Phau Nehemi Zoo Li Cas? rau sawvdaws saib.]

  • Nhm. 1:11–2:3—Thaum Nehemi txhawb kev pe hawm tseeb ua rau nws zoo siab xyiv fab (w06-E 2/1 9 ¶7)

  • Nhm. 4:14—Nehemi tso siab rau Yehauvas thaum lwm haiv neeg tawm tsam lawv (w06-E 2/1 10 ¶3)

 • Tshawb Nrhiav Tej Lus Nyiaj Lus Kub: (8 feeb)

  • Nhm. 1:1; 2:1—Vim li cas peb thiaj hais tau tias xyoo 20 uas hais nyob rau Nehemi 1:1 thiab 2:1 yog hais txog xyoo 20 uas Athaxawxi ua vajntxwv? (it-2 899-900)

  • Nhm. 4:17, 18—Vim li cas cov uas kho lub ntsa loog ho siv tau ib txhais tes xwb los ua haujlwm? (w06-E 2/1 9 ¶1)

  • Cov nqe Vajlugkub rau lub lim tiam no qhia kuv li cas txog Yehauvas?

  • Kuv yuav muab cov nqe Vajlugkub no los pab lwm tus li cas?

 • Nyeem Cov Nqe Vajlugkub: Nhm. 3:1-14 (4 feeb rov hauv)

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

 • Xyaum Cov Qauv Rau Lub Hli No: (15 feeb) Lus qhuab qhia thiab lus teb. Tso zaj yeeb yaj kiab seb yuav tseb phau Mloog Vajtswv Lus li cas. Tom qab ntawd, kom sawvdaws tham seb lawv kawm tau li cas. Tham seb tus tshaj tawm tau hais li cas es tus tswv tsev thiaj tos nws rau lwm zaus. Txhawb cov tshaj tawm kom sau seb lawv xav hais li cas.

LUB NEEJ KHIXATIA

 • Hu Zaj Nkauj 45

 • Npaj Tamsim No Thiaj Ua Tau Ib Tug Pab Thov Kev Rau Lub 3 Hlis Lossis 4 Hlis: (15 feeb) Lus qhuab qhia thiab lus teb. Tham cov ntsiab lus tseem ceeb hauv zaj “Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Ua Kevcai Nco Txog Yexus Xyoo No.” (km 2/14 2) Txhawb kom sawvdaws npaj tamsim no rau lub caij ntawd. (P.L. 21:5) Caw 2 tug tshaj tawm uas tau pab tho kev dua los lawd los saum sam thiaj. Nug nkawd li no: Koj tau ua li cas koj thiaj ua tau ib tug pab tho kev? Thaum koj pab tho kev, zoo li cas xwb?

 • Lub Koom Txoos Kev Kawm Vajlugkub: bh tshooj 4 ¶1-9 (30 feeb)

 • Xaus Lus: Tau kawm dabtsi hmo no? Yuav kawm dabtsi lwm zaus? (3 feeb)

 • Hu Zaj Nkauj 5 Thiab Thov Vajtswv