Si Petr specialist sa logic, ukon paghunahuna sang tawo. Tan-awa kon ngaa ang iya pagtuon parte sa cause and effect nangin rason para usisaon niya ang iya ginapatihan.