Sobra na 100 ka tuig nga ang mga Saksi ni Jehova naorganisar sa pagbantala sang maayong balita. Ang mensahe ginabantala sa ginatos ka lenguahe kag sa sobra 200 ka kadutaan. Ngaa kinahanglan ini nga hilikuton? Paano ini ginahimo sa bilog nga kalibutan? Ini nga video nagasabat sini nga mga pamangkot paagi sa pagpakita sang amon mga hilikuton sa bilog nga kalibutan.