Sumaryo sang katapusan nga libro sang Hebreong Kasulatan. Nagatagna ini parte sa wala nagabag-o nga mga prinsipio, kaluoy, kag gugma ni Jehova.