Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Mga Video sang Introduksion sang mga Libro sa Biblia

Mga impormasyon parte sa kada libro sa Biblia.

Introduksion sa Esdras

Gintuman ni Jehova ang iya saad nga hilwayon ang iya katawhan sa pagkabihag sa Babilonia kag ipasag-uli ang matuod nga pagsimba sa Jerusalem.

Introduksion sa Nehemias

Ang libro sang Nehemias sa Biblia nagatudlo sang importante nga mga leksion sa tanan nga matuod nga sumilimba subong.

Introduksion sa Ester

Ang mga hitabo sang panahon ni Ester magapabakod sang imo pagtuo nga masarangan ni Jehova nga Dios nga luwason ang iya katawhan sa mga kabudlayan subong.

Introduksion sa Job

Ang tanan nga nagahigugma kay Jehova makaatubang sing mga pagtilaw. Ang kasaysayan ni Job nagapasalig sa aton nga makapabilin kita nga matutom kag masakdag naton ang pagkasoberano ni Jehova.

Introduksion sa Mga Salmo

Ang Mga Salmo nagasuporta sa pagkasoberano ni Jehova, nagabulig kag nagapaumpaw sa mga nagahigugma sa iya, kag nagapakita kon paano bag-uhon ang kalibutan paagi sa iya Ginharian.

Introduksion sa Mga Hulubaton

Magpagiya sa Dios sa tanan nga bahin sang imo kabuhi—pareho sang transaksion sa negosyo kag pag-atipan sa pamilya.

Introduksion sa Manugwali

Ginpadaku ni Hari Solomon ang mga butang nga importante gid sa kabuhi kag ginkumparar ini sa mga butang nga indi suno sa kaalam nga halin sa Dios.

Introduksion sa Ambahanon ni Solomon

Ang mabakod nga gugma sang Sulamita sa manugbantay ginalaragway subong “ang kalayo ni Jah.” Ngaa?

Introduksion sa Isaias

Ang Isaias isa ka libro sang sibu nga mga tagna nga makapabakod sang imo pagsalig kay Jehova bilang Manugtuman sang promisa kag Dios nga nagaluwas.

Introduksion sa Jeremias

Nagpabilin nga matutom si Jeremias sa iya asaynment bilang propeta bisan pa may kabudlayan. Pamensari kon paano ang iya halimbawa makabulig sa mga Cristiano subong.

Introduksion sa Mga Panalambiton

Ang libro nga ginsulat ni propeta Jeremias nagapabutyag sang kasubo sa pagkalaglag sang Jerusalem kag nagapakita kon paano ang paghinulsol nagaresulta sa kaluoy sang Dios.

Introduksion sa Ezequiel

Maisog kag mapainubuson nga gintuman ni Ezequiel ang ginhatag sang Dios nga asaynment, bisan pa daw ano ini kabudlay. Ang iya halimbawa makabulig gid sa aton subong.

Introduksion sa Daniel

Si Daniel kag ang iya mga kaupod nagpabilin nga matutom kay Jehova sa bisan ano nga kahimtangan. Ang ila halimbawa kag ang katumanan sang tagna may kapuslanan sa aton subong, sa sining panahon sang katapusan.

Introduksion sa Oseas

Mabasa sa tagna ni Oseas ang importante nga mga leksion sa aton subong parte sa kaluoy ni Jehova sa mahinulsulon nga mga nakasala kag parte sa sahi sang pagsimba nga iya ginapatuman.

Introduksion sa Joel

Nagtagna si Joel parte sa nagahilapit nga “adlaw ni Jehova” kag ginsugid niya ang sekreto para maluwas. Ang iya tagna nagasugid sa aton nga labi na gid nga hilingagawon ang aton tion.

Introduksion sa Amos

Gingamit ni Jehova ining mapainubuson nga tawo sa paghimo sang importante nga hilikuton. Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Amos?

Introduksion sa Obadias

Amo ini ang pinakalip-ot nga libro sa Hebreo nga Kasulatan. Ang tagna nagahatag sing paglaum kag nagapromisa nga mabindikar ang pagkahari ni Jehova.

Introduksion sa Miqueas

Ining tagna nga gingiyahan sang Dios makapabakod sang aton pagsalig nga ang ginapatuman sa aton ni Jehova makatarunganon kag para sa aton kaayuhan.

Introduksion sa Nahum

Ang tagna nagapasalig sa aton nga tumanon gid ni Jehova ang iya pulong kag nagahatag sia sing paumpaw sa tanan nga nagapangita sing kalinong kag kaluwasan paagi sa iya Ginharian.

Introduksion sa Habacuc

Makasalig kita nga nahibaluan gid ni Jehova ang pinakamaayo nga tion kag ang pinakamaayo nga paagi nga luwason niya ang iya katawhan.

Introduksion sa Sofonias

Ngaa indi naton paghunahunaon nga indi mag-abot ang adlaw sang paghukom ni Jehova?

Introduksion sa Hageo

Ang tagna nagapadaku sang pagkaimportante sang pag-una sa pagsimba sa Dios sangsa personal nga mga interes.

Introduksion sa Zacarias

Madamo nga palanan-awon kag mga tagna nga gingiyahan sang Dios ang nagpabakod sa katawhan sang Dios sang una. Ini man nga mga tagna ang padayon nga nagapasalig sa aton sang pagsuporta ni Jehova.

Introduksion sa Mateo

Hibalua ang panguna nga mga impormasyon sini nga libro sa Biblia, ang una sa apat ka Ebanghelyo.

Introduksion sa Marcos

Ang pinakamalip-ot sa mga Ebanghelyo, ang kasaysayan ni Marcos nagahatag sing ideya parte sa palaabuton nga paggahom ni Jesus bilang Hari sang Ginharian Dios.

Introduksion sa Lucas

Ano nga mga impormasyon ang mabasa lang sa Ebanghelyo ni Lucas?

Introduksion sa Juan

Ang sinulatan ni Juan nagapadaku sang gugma ni Jesus sa katawhan, sang iya halimbawa sang pagkamapainubuson, kag sang iya identidad bilang ang Mesias—ang palaabuton nga Hari sa Ginharian sang Dios.