Kilalaha ang mga pamilya sa bilog nga kalibutan nga nabudlayan sa paghimo sang ila Pangpamilya nga Pagsimba nga mapuslanon kag regular.