KON NGAA IMPORTANTE: Sa mga miting, ‘makaamba kita kay Jehova’ kag ‘madayaw naton sia.’ (Sa 149:1) Diri man kita ginatudluan nga himuon ang kabubut-on sang Dios. (Sa 143:10) Ang mga interesado kag mga ginatun-an sa Biblia mas madasig mag-uswag kon nagatambong sila sa mga miting.

KON PAANO INI HIMUON:

  • Agdaha sia gilayon nga magtambong. Indi kinahanglan nga mangin regular anay ang inyo pagtuon antes mo sia agdahon.—Bug 22:17

  • Ipaathag sa interesado kon ano ang ginahimo sa miting kag kon ano ang binagbinagon sina nga semana. Makabulig man ang masunod: ang imbitasyon para sa mga miting sang kongregasyon, ang video nga Ano ang Ginahimo sa Kingdom Hall?, kag ang leksion 5 kag 7 sang Kabubut-on ni Jehova nga brosyur

  • Buligi sia. Kinahanglan bala sia sugaton ukon buligan nga magpili sang iya suksukon? Tupari sia sa miting, kag i-share sa iya ang imo mga publikasyon. Ipakilala sia sa iban