Ginpamalandungan ni David ang ebidensia sang maayo nga mga kinaiya sang Dios nga makita sa Iya mga tinuga. Gingamit niya sing maayo ang iya kabuhi sa pag-alagad kay Jehova.

Sang ginpamalandungan ni David ang pagpanuga, napahulag sia nga dayawon si Jehova:

139:14

  • “Dayawon ko ikaw kay sa makahalawhaw nga paagi ginhimo ako sing makatilingala”

139:15

  • “Ang akon mga tul-an wala matago sa imo sang ginhimo ako sing likom, sang nagatubo ako sa tiyan sang akon iloy”

139:16

  • “Nakita mo na ako sang wala pa ako mabun-ag; nasulat sa imo libro ang tanan ko nga bahin”