KON NGAA IMPORTANTE: Kon “ang panghunahuna sang tawo kaangay sang madalom nga tubig,” ang mga pamangkot daw pareho sa timba nga makapasaka sang tubig. (Hul 20:5) Ang mga pamangkot nagabulig sa aton nga mabal-an ang ginapensar sang nagapamati sa aton. Ang sabat sa ginpili sing maayo nga mga pamangkot nagahatag man sing mapuslanon nga impormasyon. Si Jesus naggamit sing epektibo nga mga pamangkot. Paano naton sia masunod?

KON PAANO INI HIMUON:

  • Maggamit sing punto-de-vista nga mga pamangkot. Naggamit si Jesus sing sunodsunod nga mga pamangkot para mabal-an ang pagtamod sang iya mga disipulo. (Mat 16:13-16; be 238 ¶3-5) Ano nga punto-de-vista nga mga pamangkot ang mahimo mo gamiton?

  • Maggamit sing nagatuytoy nga mga pamangkot. Para matadlong ang panghunahuna ni Pedro, naggamit si Jesus sing mga pamangkot kag naghatag sia sing mga pililian nga makabulig kay Pedro nga makahimo sing husto nga sabat. (Mat 17:24-26) Ano nga mga pamangkot ang mahimo mo gamiton para mabuligan ang isa sa paghimo sing husto nga sabat?

  • Maghatag sing komendasyon. Sang ‘maayo ang sabat’ sang isa ka escriba, ginkomendahan sia ni Jesus. (Mar 12:34) Paano mo hatagan sing komendasyon ang isa nga nagsabat sa imo pamangkot?

TAN-AWA ANG UNA NGA BAHIN SANG VIDEO NGA HIMUA ANG HILIKUTON NGA GINHIMO NI JESUS—PAGTUDLO, DAYON SABTI ANG MASUNOD NGA MGA PAMANGKOT:

  • Ngaa indi ini maayo nga halimbawa sang pagtudlo bisan pa sibu man ang impormasyon?

  • Ngaa indi lang pagpaathag sang impormasyon ang dapat naton himuon?

TAN-AWA ANG IKADUHA NGA BAHIN SANG VIDEO, DAYON SABTI ANG MASUNOD NGA MGA PAMANGKOT:

  • Paano naggamit ang brother sing epektibo nga mga pamangkot?

  • Ano pa ang puede naton masunod sa iya paagi sang pagtudlo?

Ano ang epekto sa iban sang aton paagi sang pagtudlo? (Lu 24:32)