Makugi nga ginpangapinan ni Nehemias ang matuod nga pagsimba

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Gintugutan sang mataas nga saserdote nga si Eliasib nga impluwensiahan sia ni Tobias, nga indi tumuluo kag manugpamatok

  • Ginpagamit ni Eliasib kay Tobias ang isa ka bodega sa templo

  • Ginpanghaboy ni Nehemias sa gua ang tanan nga pagkabutang ni Tobias, gintinluan ang hulot, kag ginbalik ini suno sa ginagamitan sini

  • Padayon nga ginkuha ni Nehemias ang tanan nga kahigkuan sa Jerusalem