5:6, 14, 15

Ano ang buot silingon sang pagpangita kay Jehova?

  • Nagakahulugan ini nga padayon kita nga magtuon parte kay Jehova kag magkabuhi suno sa iya mga talaksan

Ano ang natabo sa mga Israelinhon sang wala nila ginpangita si Jehova?

  • Wala na nila ‘gindumtan ang malain kag wala na nila ginhigugma ang maayo’

  • Nagpokus na sila sa pagpahalipay sa ila kaugalingon

  • Wala na nila ginsunod ang panuytoy ni Jehova

Ano ang mga gin-aman ni Jehova para buligan kita sa pagpangita sa iya?