Sa iya Pulong, ginpasulat ni Jehova ang istorya sang kabuhi sang matutom nga mga lalaki kag babayi para magtudlo sa aton sing importante nga mga leksion. (Ro 15:4) Ano ang natun-an mo sa libro sang Jonas? Tan-awa ang video nga Pangpamilya nga Pagsimba: Jonas—Magtuon sa Kaluoy ni Jehova, dayon sabti ang masunod nga mga pamangkot:

  • Sa video, ano nga mga kabudlayan ang gin-atubang sang tatlo ka manugbantala?

  • Kon nadisiplina kita ukon nadulaan sing pribilehiyo sa pag-alagad, paano kita mapalig-on sang libro sang Jonas? (1Sa 16:7; Jon 3:1, 2)

  • Paano makabulig ang kasaysayan ni Jonas para mangin positibo pirme ang aton pagtamod sa aton teritoryo? (Jon 4:11; Mat 5:7)

  • Kon nagabalatian kita, ano nga paumpaw ang mahatag sa aton sang eksperiensia ni Jonas? (Jon 2:1, 2, 7, 9)

  • Base sa sini nga video, ano ang nakita mo nga benepisyo sang pagbasa sang Biblia kag pagpamalandong?