Ang libro nga Teach Us (wala sa Hiligaynon) kag Ginatudlo sang Biblia halos pareho lang. Ini nga mga libro nagatudlo sing pareho nga kamatuoran kag pareho man ang pagpasunod sang mga topiko sini. Pero mas simple ang mga tinaga kag pagpaathag sang Teach Us nga libro. Gindesinyo ini para sa mga nabudlayan sa pag-intiende sang Ginatudlo sang Biblia nga libro. Imbes sang apendise, ang Teach Us nga libro may mga endnote nga nagapaathag sang pila ka termino kag ideya nga makita sa bilog nga kapitulo. Ang mga kapitulo wala sing mga pamangkot sa umpisa kag wala man sing kahon para sa repaso. Sa baylo, sa katapusan sang kada kapitulo may sumaryo ini sang mga kamatuoran sa Biblia nga inyo natun-an. Pareho sa Ginatudlo sang Biblia nga libro, ang Teach Us nga libro mahimo itanyag bisan ano nga tion, bisan pa indi ini ang tanyag sa sina nga bulan. Paano naton gamiton ang mga bahin sang Teach Us nga libro kon nagadumala sang pagtuon sa Biblia?

SUMARYO: Epektibo sa kalabanan ang aton naandan nga paagi sa pagtuon nga ginabasa ang parapo sa Ginatudlo sang Biblia nga libro kag dayon ginapamangkot sila. Pero ano abi kon ang imo ginatun-an indi pamilyar sa lenguahe ukon nabudlayan magbasa? Mahimo mo gamiton ang Teach Us nga libro. Dayon, gamita ang sumaryo sa katapusan sang kapitulo bilang basihan sa pagtuon kag puede mo palig-unon ang estudyante nga basahon niya sing personal ang bug-os nga kapitulo. Ang kada kamatuoran sa Biblia masami nga matapos sa sulod sang 15 minutos. May mga detalye sa bilog nga kapitulo nga wala sa mga sumaryo, gani dapat maghanda gid ang nagatudlo kag hunahunaon ang kinahanglanon sang estudyante. Kon ang bilog nga kapitulo ang tun-an, ang sumaryo magamit bilang repaso.

ENDNOTE: Ang mga termino kag ideya sa endnote pasunod suno sa kapitulo. Depende na sa nagatudlo kon bala binagbinagon niya ang mga endnote sa Teach Us nga libro sa tion sang pagtuon.