●○○ UNA NGA PAG-ISTORYAHANAY

Pamangkot: Paano naton mabal-an ang matabo sa palaabuton?

Teksto: Isa 46:10

Sunod nga Istoryahan: Ano nga palaabuton ang ginapromisa sang Dios para sa mga tawo kag sa duta?

○●○ UNA NGA PAGBALIK

Pamangkot: Ano nga palaabuton ang ginapromisa sang Dios para sa mga tawo kag sa duta?

Teksto: Sa 37:29

Sunod nga Istoryahan: Ano ang aton himuon para mabaton naton ang promisa sang Biblia?

○○● IKADUHA NGA PAGBALIK

Pamangkot: Ano ang aton himuon para mabaton naton ang promisa sang Biblia?

Teksto: Sa 37:34

Sunod nga Istoryahan: Ano nga klase sang pagkabuhi ang gusto sang Dios nga himuon naton?