8:34

Si Jesus nagsiling: “Padayon nga magsunod sa akon.” Gani, dapat kita magbatas. Paano mo ini mahimo kon parte sa imo . . .

  • pangamuyo?

  • pagtuon?

  • ministeryo?

  • pagtambong sa mga miting?

  • pagkomento sa mga miting?