TAN-AWA ANG VIDEO NGA INDI PAGKALIMTAN NI JEHOVA ANG IMO GUGMA, DAYON SABTI ANG MASUNOD NGA MGA PAMANGKOT:

  • Ano nga mga kabudlayan ang ginaatubang sang mga tigulang?

  • Ano nga maayo nga kinaiya ang masami nga ginapakita sang mga tigulang?

  • Kon tigulang ka na, paano ka mapalig-on sang Levitico 19:32 kag Hulubaton 16:31?

  • Ano ang pagtamod ni Jehova sa iya may edad na nga mga alagad bisan pa limitado na ang ila mahimo sa ministeryo?

  • Ano ang gusto ni Jehova nga himuon naton bisan pa may edad na kita?

  • Paano mapalig-on sang mga tigulang ang mga pamatan-on?

  • Paano ka napalig-on sining karon lang sang tigulang nga brother ukon sister?