Ang pagdumdom sa mga ginhimo ni Jehova nga pagluwas naghatag kay David sing kaisog

27:1-3

  • Ginluwas ni Jehova ang pamatan-on nga si David sa leon

  • Ginbuligan ni Jehova si David nga mapatay ang oso para maamligan ang panong

  • Ginbuligan ni Jehova si David sang ginpatay niya si Goliat

Ano ang makabulig sa aton nga mangin maisog pareho kay David?

27:4, 7, 11

  • Pangamuyo

  • Pagbantala

  • Pagtambong sa mga miting

  • Personal nga pagtuon kag pangpamilya nga pagsimba

  • Pagpalig-on sa iban

  • Pagdumdom kon paano kita ginbuligan ni Jehova sang una