Ginpaabot ni Jehova nga mangamuyo si Job para kanday Elifaz, Bildad, kag Zofar

42:7-10

  • Ginsugo ni Jehova sanday Elifaz, Bildad, kag Zofar nga magkadto kay Job kag maghalad sing halad nga sinunog

  • Ginpaabot nga mangamuyo si Job para sa ila

  • Sang nangamuyo si Job para sa ila, ginpakamaayo sia

Bugana nga ginpakamaayo ni Jehova si Job bangod sang iya pagtuo kag pagbatas

42:10-17

  • Ginkuha ni Jehova ang kapipit-an ni Job kag ginpasag-uli ang iya maayo nga panglawas

  • Nakabaton si Job sing matuod nga kaumpawan halin sa iya mga abyan kag paryente sa tanan niya nga gin-antos

  • Ginpamanggaranon sia liwat ni Jehova, kag ginhatagan sia sing doble pa sa nadula sa iya

  • Si Job kag ang iya asawa ginhatagan liwat sing napulo ka anak

  • Nagkabuhi pa si Job sing 140 ka tuig kag nakita niya ang apat ka kaliwatan sang iya kaanakan