20:28

Ang bugalon nga mga escriba kag mga Fariseo nanamian gid nga matalupangdan kag tamyawon sa tiendahan

Ang bugalon nga mga escriba kag mga Fariseo nanamian gid nga matalupangdan sang iban kag kilalahon sila. (Mat 23:5-7) Pero indi amo sina si Jesus. “Ang Anak sang tawo wala nagkari agod alagdon, kundi agod mag-alagad.” (Mat 20:28) Mas gusto bala naton ang mga bahin sang pagsimba nga mahimo kilalahon kita kag dayawon sang iban? Kon gusto naton nga kilalahon kita ni Jehova, tinguhaan naton nga sundon si Jesus kag himuon ang tanan para buligan ang iban. Ini nga mga hilikuton posible indi matalupangdan sang iban, pero makita ini ni Jehova. (Mat 6:1-4) Ang mapainubuson nga alagad . . .

  • nagabulig sa pagpaninlo kag pagmentinar sang Kingdom Hall

  • nagamatumato sa pagbulig sa mga tigulang kag sa iban

  • nagaamot sing kuarta para suportahan ang intereses sang Ginharian