7:1-4, 8-10, 15

  • Maisog nga ginbuyagyag ni Jeremias ang mga sala kag pagkasalimpapaw sang mga Israelinhon

  • Ginkabig sang mga Israelinhon ang templo nga anting-anting nga makaamlig sa ila

  • Ginsilingan sila ni Jehova nga ang paghalad indi makatabon sa ila ginahimo nga sala

Binagbinaga: Paano ko masiguro nga ang akon pagsimba nahisuno sa kabubut-on ni Jehova kag indi lang pormalidad?

Si Jeremias nga nagapahayag sang mensahe ni Jehova sa gawang sang templo