TAN-AWA
Text
Image

Si Ester maisog kag masinakripisyuhon sa pagpangapin kay Jehova kag sa Iya katawhan

8:3-5, 9

  • Hilway na sa katalagman sanday Ester kag Mardoqueo. Pero ang sugo ni Haman nga pamatyon ang tanan nga Judiyo nakalab-ot na sa bilog nga emperyo

  • Ginrisgo liwat ni Ester ang iya kabuhi, nagkadto sia sa hari nga wala ginpatawag. Naghibi sia para sa iya katawhan, kag nagpakitluoy sa iya bana nga bag-uhon ang mando

  • Ang mga layi nga ginpirmahan sang hari indi na puede bag-uhon. Gani ginhatagan sang hari sanday Ester kag Mardoqueo sing awtoridad nga maghimo sing bag-o nga sugo

Ginbuligan ni Jehova ang iya katawhan nga matigayon ang daku nga kadalag-an

8:10-14, 17

  • Ginpagua ang ikaduha nga proklamasyon, nga nagahatag sing kinamatarong sa mga Judiyo nga depensahan ang ila kaugalingon

  • Ginpahibalo ini sang mga manugkabayo sa bilog nga emperyo, kag ang mga Judiyo naghanda para sa inaway

  • Madamo nga katawhan ang nakakita sang pamatuod sang kahamuot sang Dios kag nangin Judiyo nga mga proselita