Ipangamuyo ang imo mga panaad kay Jehova

61:1, 8

  • Kon ipangamuyo naton ang aton mga panaad mapabakod kita nga tumanon ini

  • Ang aton dedikasyon sa Dios amo ang pinakaimportante nga panaad nga mahimo naton

Si Hana

Magsalig kay Jehova paagi sa pagpabutyag sang imo balatyagon sa iya sa pangamuyo

62:8

  • Nalakip sa hanuot nga pangamuyo ang aton nasulod nga balatyagon

  • Kon espesipiko ang aton pangamuyo, madali naton makita ang sabat ni Jehova

Si Jesus

Si Jehova ang Manugpamati sang pangamuyo sang tanan nga matarong

65:1, 2

  • Si Jehova nagapamati sa “tanan nga sahi sang tawo” nga sinsero sa pagkilala sa iya kag sa paghimo sang iya kabubut-on

  • Makapalapit kita kay Jehova paagi sa pangamuyo sa bisan ano nga tion

Si Cornelio

Isulat ang pila ka topiko nga luyag mo ilakip sa imo pangamuyo: