Kinahanglan ang maayo nga iskedyul para makaregular payunir. Kon makahinguyang ka sing 18 ka oras kada semana sa ministeryo, makapayunir ka. Kag may tion ka pa sa pagbakasyon! Makabulig ini nga iskedyul kon may wala ginapaabot nga kasablagan, kaangay sang pagbalatian ukon indi maayo nga tiempo. Ang tsart sa ubos makahatag sing ideya sa mga manugbantala nga may part-time ukon full-time nga obra ukon may mapigaw nga panglawas. Paagi sa pila ka pagbag-o, mahimo makapayunir ang isa ka miembro sang imo pamilya sa Septiembre. Puede ninyo ini mabinagbinag sa inyo masunod nga pangpamilya nga pagsimba.

MAY PART-TIME AKO NGA OBRA

Lunes

MAY OBRA

Martes

MAY OBRA

Mierkoles

MAY OBRA

Huebes

6 ka oras

Biernes

6 ka oras

Sabado

4 ka oras

Domingo

2 ka oras

MAY FULL-TIME AKO NGA OBRA

Lunes

2 ka oras

Martes

2 ka oras

Mierkoles

MIDWEEK MEETING

Huebes

2 ka oras

Biernes

2 ka oras

Sabado

6 ka oras

Domingo

4 ka oras

MAPIGAW ANG AKON PANGLAWAS

Lunes

PAHUWAY

Martes

3 ka oras

Mierkoles

3 ka oras

Huebes

3 ka oras

Biernes

3 ka oras

Sabado

3 ka oras

Domingo

3 ka oras