Ang mga luyag mangin banwahanon sang Ginharian sang Dios dapat magtinguha nga tun-an ang parte sa Ginharian kag kon ano ang nahimo sini. Ngaa? Magapabakod ini sang ila pagtuo nga ang Ginharian sang Dios nagagahom na kag magapahulag sa ila nga isugid sa iban ang maayong balita sang Ginharian sang Dios. (Sa 45:1; 49:3) Samtang ginatan-aw ninyo ang video nga The Kingdom—100 Years and Counting, hibalua ang mga sabat sa masunod nga mga pamangkot:

  1. Ngaa ang “Photo-Drama of Creation” pagpakamaayo gid sa mga nakatan-aw sini?

  2. Paano gingamit ang radyo para mapalab-ot ang maayong balita sa mga tawo?

  3. Ano ang iban pa nga paagi nga gingamit sa pagbantala sing maayong balita, kag ano ang resulta?

  4. Paano ang paghanas sa ministeryo nag-uswag sa sulod sang mga tinuig?

  5. Anong praktikal nga paghanas ang ginhatag sa mga estudyante sa Gilead School?

  6. Paano nakabulig ang mga kombension sa pagtudlo sa katawhan ni Jehova?

  7. Ano ang nagkumbinsi sa imo nga nagagahom na ang Ginharian sang Dios?

  8. Paano naton mapakita ang pagsakdag sa Ginharian sang Dios?