Gintagna sang Biblia nga hingabuton kita ni Satanas para punggan ang aton ministeryo. (Ju 15:20; Bug 12:17) Paano naton mabuligan ang aton mga kauturan nga ginahingabot sa iban nga pungsod? Ipangamuyo naton sila. “Ang pag-ampo sang matarong nga tawo may gamhanan nga epekto.”—San 5:16.

Ano ang aton ipangamuyo? Puede naton mapangamuyo kay Jehova nga hatagan sing kaisog ang aton mga kauturan kag buligan sila nga indi mahadlok. (Isa 41:10-13) Ipangamuyo man naton nga magbag-o ang pagtamod sang mga awtoridad sa aton hilikuton nga pagbantala, “agod magkabuhi kita sing matawhay kag malinong.”—1Ti 2:1, 2.

Sang ginhingabot sanday Pablo kag Pedro, ginsambit sang mga Cristiano sang unang siglo ang ila ngalan sa pangamuyo. (Bin 12:5; Ro 15:30, 31) Bisan pa indi naton kilala ang tanan nga ginahingabot subong, puede man naton sambiton ang ila kongregasyon, pungsod, ukon rehiyon.

Isulat ang mga lugar diin ginahingabot ang mga Cristiano nga gusto mo ipangamuyo.