Paano ini nga tagna natuman sa mga Israelinhon?

  • Sa ila paglakbay halin sa ila pagkabihag sa Babilonia ukon bisan sang ara na sila sa ila napasag-uli nga duta indi dapat mahadlok ang mga Israelinhon sa nagapamintas nga mga sapat ukon mga tawo.—Esd 8:21, 22

Paano ini nga tagna nagakatuman sa aton panahon?

  • Ang ihibalo parte kay Jehova nagpabag-o sang mga personalidad. Ang mga tawo nga mapintas anay nangin mahidaiton. Ang ihibalo parte sa Dios nagresulta sa espirituwal nga paraiso sa bilog nga kalibutan

Paano ini nga tagna matuman sa palaabuton?

  • Ang bilog nga duta mangin paraiso nga may paghidait kag wala sing peligro suno gid sa orihinal nga katuyuan sang Dios. Wala sing tawo ukon sapat nga magapanghalit

Ginbag-o si Pablo sang ihibalo parte sa Dios

  • Bilang isa ka Fariseo, ang iya mga kinaiya sadto daw pareho sa sapat.—1Ti 1:13

  • Ginbag-o sang sibu nga ihibalo ang iya personalidad.—Col 3:8-10