Ngaa nalipatan dayon sang mga Israelinhon ang pagluwas ni Jehova?

106:7, 13, 14

  • Nagpokus sila sa ila kasulhayan kag sa personal nga mga butang sa baylo nga kay Jehova

Paano mo matun-an kag mahuptan ang pagkamapinasalamaton?

106:1-5

  • Magpokus sa madamo nga rason kon ngaa dapat ka magpasalamat

  • Pamalandungi ang paglaum sa palaabuton

  • Sa imo pangamuyo, isaisaha ang mga pagpakamaayo nga gusto mo pasalamatan kay Jehova