Sunda ang pagdihon ni Jehova

18:1-11

  • Ginadihon ni Jehova ang aton espirituwal nga mga kinaiya paagi sa laygay kag disiplina

  • Dapat mahapos kita dihunon kag matinumanon

  • Wala gid kita ginapilit ni Jehova nga himuon ang butang nga batok sa aton kabubut-on

Mahimo bag-uhon sang maninihon ang iya hunahuna sa kon ano ang gusto niya himuon sa isa ka suludlan

  • Ginhatagan kita ni Jehova sang kahilwayan sa pagdesisyon, gani makapili kita kon bala sundon naton ukon sikwayon ang iya pagdihon sa aton

  • Ginabag-o ni Jehova ang iya pagpakig-angot sa mga tawo base sa ila reaksion sa iya panuytoy

Sa ano nga mga bahin sang akon kabuhi nga kinahanglan ko pa gid magpadihon kay Jehova?