Pareho sa iban nga okasyon, dapat ginagiyahan kita sang gugma sa Dios kag sa isigkatawo sa panahon sang kombension. (Mat 22:37-39) Ginalaragway sang 1 Corinto 13:4-8 ang gugma: “Ang gugma mapinasensiahon kag mainayuhon. . . . Wala ini nagagawi sing indi nagakaigo, wala ini nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan. Indi ini maakigon. . . . Ang gugma wala sing katapusan.” Samtang ginatan-aw mo ang video nga Mga Pahanumdom Para sa Kombension, hunahunaa ang mga paagi nga mapakita mo ang gugma sa iban sa kombension.

PAANO NATON MAPAKITA ANG GUGMA . . .

  • kon nagatigana sang pulungkuan?

  • kon buot na magsugod ang musika?

  • sa aton dalayunan sa lugar sang kombension?

  • sa pagboluntaryo nga magbulig?