• Ambahanon 83 kag Pangamuyo

  • Nagabukas nga Komento sang Tsirman (3 min. ukon kubos pa)

MGA BAHANDI SA PULONG SANG DIOS

MANGIN EPEKTIBO SA MINISTERYO

  • Una nga Pagduaw: Kober sang g16.2—Magpahamtang sing sadsaran para sa pagduaw liwat. (2 min. ukon kubos pa)

  • Pagduaw Liwat: Kober sang g16.2—Magpahamtang sing sadsaran para sa masunod nga pagduaw. (4 min. ukon kubos pa)

  • Pagtuon sa Biblia: bh 167 ¶3-4 (6 min. ukon kubos pa)

PAGKABUHI BILANG CRISTIANO

  • Ambahanon 129

  • Dauga ang Nagapangdaugdaug: (15 min.) Paghinun-anon. Ipatan-aw ang whiteboard animation nga Dauga ang Nagapangdaugdaug. (Kadtui ang jw.org/hil, kag buksi ang PANUDLO SANG BIBLIA > TIN-EDYER.) Dayon binagbinaga ang masunod nga mga pamangkot: Ngaa ayhan ginadaugdaug ang isa ka tawo? Ano ang pila ka indi maayo nga epekto sang pagpangdaugdaug? Ano ang himuon mo kon ginadaugdaug ka ukon paano mo ini malikawan? Kay sin-o mo isugid kon ginadaugdaug ka? Ipatalupangod ang Young People Ask nga libro, Volume 2, kapitulo 14.

  • Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia: ia kap. 13 ¶1-12 (30 min.)

  • Pagrepaso, Dayon Sambita ang Pagabinagbinagon sa Sunod nga Semana (3 min.)

  • Ambahanon 23 kag Pangamuyo