TAN-AWA
Text
Image

(Salmo 91)

 1. 1. Dalangpan si Jehova,

  Dios nga masaligan.

  Landong n’ya pasilungan;

  Sia ang palalipdan.

  Iya gid nga pangapinan

  Matutom n’ya nga katawhan.

  Kuta sia nga mapag-on.

  Aton Dios mainunungon.

 2. 2. Linibo ang mapukan

  Sa aton kiliran.

  Matarong nga katawhan

  Indi n’ya pabay-an.

  Wala gid sing kahadlukan,

  Indi gid ’ta mahalitan.

  Aton sia nga puluy-an

  Kag taming sa katalagman.

 3. 3. Sa adlaw kag sa gab-i,

  ’Damo kahalitan.

  Apang sia ’gapasalig,

  Iya ’ta amligan.

  Gani indi mahangawa,

  Kag indi man magpakulba.

  Dalangpan si Jehova,

  Dalan ta iya bantayan.