TAN-AWA
Text
Image

(Hebreo 13:15)

 1. 1. O malipayon ’ta

  kon kakugi makita,

  Sa aton nga pagtudlo

  ukon pagbantala.

  Gani magpadayon;

  bulig sang Dios mabaton.

  Kay sia nakahibalo

  kon tawo sinsero.

  (KORO)

  Magkalipay kay Jehova;

  adlaw-adlaw padunggan sia.

  Mga halad sang pagdayaw

  idulot sa iya.

 2. 2. O malipayon ’ta

  kon ang tawo nagbaton.

  Kay iya matigayon

  kabuhi nga dayon.

  May ’gaduhaduha;

  ang iban ’gasikway pa.

  Nalipay gihapon ’ta

  manaksi sa ila.

  (KORO)

  Magkalipay kay Jehova;

  adlaw-adlaw padunggan sia.

  Mga halad sang pagdayaw

  idulot sa iya.

 3.  3. O malipayon ’ta

  kay ang Dios nagagiya.

  Sa aton gintugyan n’ya

  ining pagbantala.

  Hilikuton naton,

  malapit na tapuson.

  Aton nga hingagawon;

  takus pangitaon.

  (KORO)

  Magkalipay kay Jehova;

  adlaw-adlaw padunggan sia.

  Mga halad sang pagdayaw

  idulot sa iya.