TAN-AWA
Text
Image

(Binuhatan 20:20, 21)

 1. 1. Wala anay nahibal-an

  ang dalan nga dapat laktan,

  Tubtob nga ginpaiwag

  ni Jehova ang kasanag.

  Dayon nahangpan na naton

  nga paggahom n’ya sakdagon,

  Kag ipakilala sia,

  para mahimaya ang ngalan n’ya.

  Ginawalihan ang tanan,

  sa puluy-an kag sa dalan.

  Nagatudlo sa katawhan

  para sila mahilway man.

  Samtang ginapalapnag ta

  ang pagsimba kay Jehova,

  Maghiusa gid kita tubtob

  hilikuton matapos na.