TAN-AWA
Text
Image

(Mateo 10:28)

 1. 1. Ang maayo nga balita

  Inyo nga ibantala.

  Indi gid magpakulba

  Sa nagapangyaguta.

  Ang Yawa gikan sa langit

  Gintagbong na ni Jesus,

  Kag indi na magadugay

  Gapuson n’ya sing bug-os.

  (KORO)

  Indi mahadlok sa ila!

  O mga pinalangga.

  Ang akon mga matutom,

  Akon gid nga luwason.

 2. 2. Madamo man ang kaaway

  Kag nagapatalang pa,

  Apang sa hambal nila

  Indi gid magpadaya.

  Indi mahadlok sa ila

  Akon mga katawhan.

  Mabulig ko nga maangkon

  Ninyo ang kadalag-an.

  (KORO)

  Indi mahadlok sa ila!

  O mga pinalangga.

  Ang akon mga matutom,

  Akon gid nga luwason.

 3.  3. Indi ko kamo kalimtan,

  Gani magpakabakod.

  Kon patyon man sing hungod,

  Pagkabanhaw n’yo pat-od.

  Kay ang inyo nga kabuhi

  Indi nila malaglag.

  Magpabilin nga matutom

  Kag batuna ang saad!

  (KORO)

  Indi mahadlok sa ila!

  O mga pinalangga.

  Ang akon mga matutom,

  Akon gid nga luwason.