TAN-AWA
Text
Image

(1 Juan 4:9)

 1. 1. Amay nga Jehova,

  Kami ulipon pa.

  Paagi sa gawad,

  May kahilwayan!

  Ihatag sa imo

  Pinakamaayo.

  Kag isugid namon

  Imo kabubut-on.

  (KORO)

  Imo nga ginhatag

  Hamili nga Anak.

  Sa amon ambahanon

  padayon ka nga dayawon.

 2.  2. Ang imo kaayo

  Amon nabatyagan.

  Salamat sa imo

  Pagpakig-abyan.

  Apang ang mas daku,

  Imo nga regalo.

  Iya kamatayon

  Naghilway sa amon.

  (KORO)

  Imo nga ginhatag

  Hamili nga Anak.

  Sa amon ambahanon

  padayon ka nga dayawon.

  (HINGAPUSAN)

  Amay nga Jehova, salamat sa imo.

  Kay imo Anak ang ginhatag mo sa amon.

(Tan-awa man ang Juan 3:16; 15:13.)