TAN-AWA
Text
Image

(Lucas 22:20)

 1. 1. Nagatindog kami

  karon, O Jehova,

  Kay daku mo nga gugma

  imo ginpakita.

  Ginhatag mo imo Anak

  nga regalo.

  Daku gid nga sakripisyo

  ang ginhimo mo.

  (KORO)

  Iya dugo ginhalad n’ya

  Para kita mahilway na.

  Padayon nga

  pasalamatan ka, O Jehova.

 2. 2. Kinabubut-on si Jesus

  sa paghalad.

  Himpit n’ya nga kabuhi

  ang iya ginbayad.

  Paagi sa iya kita

  may paglaum.

  Kabuhi nga dayon,

  indi sing kamatayon.

  (KORO)

  Iya dugo ginhalad n’ya

  Para kita mahilway na.

  Padayon nga

  pasalamatan ka, O Jehova.

(Tan-awa man ang Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19.)