TAN-AWA
Text
Image

(Hulubaton 16:31)

 1. 1. May kauturan kita

  Nga tigulang na.

  Aton gid nga nakita,

  ’Gabatas sila.

  Ang kusog nagaluya,

  Ukon balo na.

  O Amay nga Jehova,

  Buligi sila.

  (KORO)

  Imo ginadumdom

  Ila pagtuo.

  Ila nga mabaton

  Kahamuot mo.

 2. 2. Ang ubanon nga ulo

  Tuman katahom

  Sa mata ni Jehova,

  Kay nagmatutom.

  Ang ila hinimuan

  Aton dumdumon.

  Nag-alagad sing bug-os

  Sang pamatan-on.

  (KORO)

  Imo ginadumdom

  Ila pagtuo.

  Ila nga mabaton

  Kahamuot mo.