TAN-AWA
Text
Image

(Salmo 86:5)

 1. 1. O daku ang gugma

  Ni Jehova sa aton.

  Iya nga Anak ginhatag,

  Para nga kita tubson.

  Kon kita mahinulsulon,

  Kaluoy N’ya mabaton.

  Pasad sa halad sang Cristo,

  Iya ’ta patawaron.

 2. 2. Ang kaluoy sang Dios

  Aton man nga mabaton

  Kon kita nagapatawad

  Sing tinagipusuon.

  Batasa ang mga utod;

  Kaugot dulaon ta.

  Padunggi ang kauturan;

  Ipakita ang gugma.

 3. 3. Ipalambo naton

  Ang pagkamaluluy-on,

  Para ang dumot madula

  Sa aton balatyagon.

  Sundon naton si Jehova,

  Nga bugana sa gugma.

  Kon kita nagapatawad,

  Mailog gid naton sia.