TAN-AWA
Text
Image

(2 Pedro 3:15)

 1. 1. O Jehova, Labing Gamhanan,

  Bugana sa katarungan.

  Imo gid nga nahibal-an

  Sa duta may kalainan.

  May ’gasiling nga mahinay ka;

  Ang matuod ’gapailob ka.

  (KORO)

  Masanag amon paglaum,

  Salamat gid, Dios nga halangdon.

 2. 2. Ang isa ka libo ka tuig,

  Sa imo indi malawig.

  Yari na ang kalaglagan,

  Pat-od ini nga matuman.

  Sa ’gahinulsol nalipay ka,

  Kag imo patawaron sila.

  (KORO)

  Masanag amon paglaum,

  Salamat gid, Dios nga halangdon.