TAN-AWA
Text
Image

(Santiago 5:8)

 1. 1. Halangdon si Jehova,

  Balaan ang iya ngalan.

  Apang iya bayawon,

  Bangod ginpasipalahan.

  Sia nagmabinatason

  Sa malawig nga tion.

  Kag indi sia malapyo,

  Kay mapasensiahon.

  Iya nga kabubut-on

  Nga maluwas gid ang tanan.

  Kay sia mapasensiahon,

  Indi gid sia mapaslawan.

 2. 2. Aton gid ipakita

  Kita mapasensiahon man.

  Para may paghidait,

  Kag ang kaakig mapunggan.

  Aton man nga makit-an

  Ang kaayo sang iban;

  Mahuptan ang katutom

  Kon may kabudlayan.

  Pagkamapasensiahon,

  Maayo nga kinaiya.

  Magabulig sa aton

  Nga mailog si Jehova.