TAN-AWA
Text
Image

(Filipos 4:9)

 1. 1. O Dios nga Jehova,

  Amon nga ginahingyo

  Nga padayon mapakita

  Bunga sang espiritu.

  Pagtuo kay Jesus

  Amon nga napalambo,

  Gani amon natigayon

  Paghidait sa imo.

 2. 2. Imo espiritu

  Sa amon nagagiya.

  Imo Pulong nagahatag

  Sa amon sing kapawa.

  Inaway, kagamo

  Lapnag sa kalibutan.

  Apang amon paghidait

  O kabay nga mahuptan.

 3. 3. Gintipon mo tanan

  Imo ginahigugma,

  Gani imo Ginharian

  Amon ginabantala.

  Sa imo paggahom,

  Ang inaway dulaon.

  Matigayon sang matarong

  Paghidait nga dayon.